Đang tu sửa

Giấc mơ về tu sửa một ngôi nhà tượng trưng cho sự thay đổi các giá trị hoặc hệ thống niềm tin của bạn. Ngoài ra, phản ánh sự thay đổi lối sống hoặc hành vi của bạn.