Trạm xăng

Giấc mơ về một trạm xăng tượng trưng cho những thói quen mang lại cho bạn sức khỏe tâm lý hoặc tình cảm. Một cái gì đó bạn cần phải có hoặc cần phải cảm nhận để tiếp tục với thử thách đang diễn ra. Các trạm xăng phản ánh nhu cầu về năng lượng hoặc tài nguyên để tiến tới các mục tiêu. Một trạm xăng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã ~hết xăng~ hoặc cần phải hiệu chỉnh lại để tiếp tục. Một nhu cầu để tái tạo năng lượng hoặc phục hồi cuộc sống của bạn trong một số lĩnh vực.