Đèn an ninh

Giấc mơ về đèn an ninh ngoài trời cẩn thận hoặc lo lắng về sự ổn định. Một điều ước được an toàn hoặc được chuẩn bị trong những thời khắc khó khăn. Nâng cao cảm giác an toàn mong muốn. Muốn cảm thấy an toàn hoặc có giải pháp cho các vấn đề có thể xảy ra mọi lúc. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy đèn an ninh ngoài trời của mình bật sáng. Khi tỉnh dậy, anh lo lắng về cơn bão Katrina và đề phòng.