Đối thủ anh chị em

Giấc mơ về sự ganh đua của anh chị em tượng trưng cho nỗ lực của bạn để vượt qua những bất an hoặc khiếm khuyết của chính mình. Nó cũng có thể là đại diện cho cuộc đấu tranh của bạn để đi đến các quan điểm hoặc cảm xúc khác nhau. Ngoài ra, sự ganh đua giữa anh chị em có thể thể hiện quan điểm của bạn về việc những người khác đang cạnh tranh về những ý kiến ​​hoặc mục tiêu khác nhau.