Phân biệt đối xử

Giấc mơ về bằng chứng buộc tội tượng trưng cho bằng chứng của tội lỗi, hoặc đổ lỗi mà không thể thoát ra. Cảm xúc của bạn về sự tham gia của bạn với một vấn đề. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn quá bận tâm đến việc đổ lỗi cho bản thân về một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Làm cho bản thân tin rằng bạn có tội. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy những người đàn ông đưa ra bằng chứng buộc tội trong một căn phòng có xác chết trong đó. Trong cuộc sống thức dậy, anh cảm thấy có lỗi vì đã không làm đủ để giúp một người bạn trước khi một vấn đề lớn bắt đầu. Những người đàn ông đưa ra các bằng chứng buộc tội thể hiện việc anh ta đang tập trung quá nhiều vào việc liên quan đến vấn đề bạn bè của mình.