Chiêm tinh học

Giấc mơ về chiêm tinh tượng trưng cho một sự quan tâm hoặc lo lắng cho tương lai. Bạn hoặc ai đó bạn biết có thể hy vọng về tương lai. Chiêm tinh cũng có thể là đại diện cho nhu cầu được trấn an.