Cuộc bầu cử

Giấc mơ về một cuộc bầu cử có thể tượng trưng cho những quan điểm đối lập mâu thuẫn với nhau cho sự thống nhất hoàn toàn của bạn. Cảm thấy những khả năng mâu thuẫn đang kéo bạn về phía họ hoặc thúc giục bạn đưa ra lựa chọn. Một quyết định phức tạp với nhiều vấn đề liên quan. Một lựa chọn lớn để thực hiện hoặc một vấn đề mà bạn cảm thấy là ~tốt nhất~. Một cách tiêu cực, một cuộc bầu cử có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn có những ý tưởng hoặc quan điểm mạnh mẽ mà những người khác không quan tâm đến. Cảm thấy rằng người khác không lắng nghe bạn hoặc bạn đang cân nhắc cảm xúc của bạn. Ngoài ra, nó có thể phản ánh nhiều cay đắng, dối trá hoặc đe dọa được sử dụng để có được quyền kiểm soát hoặc được yêu thích hơn những người khác. Giấc mơ về việc bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tượng trưng cho niềm tin của bạn rằng sự lựa chọn hoặc hướng đi nhất định là điều duy nhất quan trọng. Một niềm tin sắt đá hay một sự lựa chọn ngoan cố. Một vấn đề bạn không muốn thương lượng. Giấc mơ về việc chạy đua trong một cuộc bầu cử tượng trưng cho cảm giác rằng bạn có thể đạt được quyền lực hoặc thay đổi nếu có đủ người đồng ý với bạn hoặc lắng nghe bạn. Cố gắng hết sức để thuyết phục người khác rằng ý tưởng hoặc phương pháp của bạn là cách tốt nhất để quản lý tình huống hoặc xử lý vấn đề. Cố gắng thu phục mọi người hoặc được yêu thích hơn người khác. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy một cuộc bầu cử Tổng thống. Trong cuộc sống thức dậy, anh ta được đề xuất với những ý tưởng có thể ảnh hưởng đến tương lai theo những cách mà anh ta không thích và tích cực đưa ra những ý kiến ​​chống đối của mình cho đến khi anh ta được yên.