Gián điệp

Giấc mơ về một điệp viên tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn đang ngấm ngầm phá hoại người khác. Giả vờ bạn quan tâm đến ai đó trong khi có động cơ thầm kín. Bạn hoặc ai đó đang cố gắng ngăn cản kế hoạch của người khác bằng cách đóng vai trò là bạn của họ. Nó cũng có thể là đại diện cho nỗ lực nghiên cứu người khác để bạn có thể ngăn cản họ hoặc khiến họ kém thành công hơn trong một việc gì đó. Ví dụ: Một ông bố đơn thân mơ thấy điệp viên Nga. Ngoài đời, ông sợ con trai bỏ nhà đi nên đã cố tìm kiếm những điều không ổn ở nhà mới của con trai để không bỏ đi. Các điệp viên phản ánh việc người cha cố gắng bí mật phá hoại kế hoạch của con trai mình với bất kỳ vấn đề nào mà ông có thể tìm ra.