Ham muốn

Giấc mơ về cảm giác ham muốn trong giấc mơ đại diện cho sự háo hức hoặc tham vọng cho một kết quả mong muốn. Không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ chiến thắng hoặc tận hưởng bản thân. Về mặt tiêu cực, ham muốn có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần học cách tự kiểm soát hoặc kiên nhẫn.