Chị dâu

Giấc mơ về chị dâu tượng trưng cho một thỏa hiệp trong cuộc sống của bạn mà bạn nhạy cảm hoặc cảm thấy bị ép buộc. Nó cũng có thể là đại diện cho một thỏa hiệp mà bạn đã thực hiện với một người nào đó khiến bạn cảm thấy bị cạnh tranh nhưng vẫn gặp bất lợi.