Skywriting

Giấc mơ về skywriting tượng trưng cho sự tin tưởng tuyệt đối về kế hoạch, lời hứa hoặc khả năng. Bạn ~biết~ bạn có thể làm một điều gì đó, nhưng có thể sẽ phải gác lại sau này.