Ông nội

Giấc mơ về ông của bạn có thể đại diện cho lương tâm của bạn trong những tình huống mà bạn đã từng trải qua. Khả năng của bạn để đưa ra quyết định hoặc lựa chọn giữa đúng và sai khi bạn đã có kinh nghiệm trước đó. Ngoài ra, một người ông có thể tượng trưng cho những lựa chọn hoặc kinh nghiệm khôn ngoan hơn mà nó đè lên quyết định của chính bạn. Ông ngoại cũng có thể tượng trưng cho những quyết định của người thông minh hơn hoặc nhiều kinh nghiệm hơn bạn.