Người Áo

Giấc mơ về một người Áo tượng trưng cho khía cạnh tính cách của bạn nhạy cảm với thất bại. Một bản chất không khoan nhượng. Bạn hoặc người khác khiến mọi người xấu hổ nếu bạn phải lặp lại chính mình hoặc không hiểu ý mình. Một người hoặc một tình huống không có thiện cảm nếu bạn không đồng ý với điều đó. Bạn hoặc ai đó thật tồi tệ nếu bạn không hiểu được cách của mình. Hình phạt cho việc không hoàn hảo.