Đồng hồ cát

Giấc mơ về đồng hồ cát tượng trưng cho một tình huống xoay quanh sự chờ đợi. Bạn hoặc ai đó đang chờ đợi một điều gì đó kết thúc trong một thời gian dài. Chờ đợi mọi việc nhỏ hoàn thành. Ngoài ra, một chiếc đồng hồ cát có thể thể hiện cảm giác của bạn rằng thời gian sắp hết. Hạn chót bạn phải đáp ứng hoặc cảm giác cấp bách. Bạn hoặc ai đó có thể không có đủ thời gian.