Thu hoạch

Giấc mơ về thu hoạch mùa màng tượng trưng cho việc bạn gặt hái được những thành quả xứng đáng. Bạn có thể đã nỗ lực rất nhiều vào một thứ gì đó cuối cùng cũng được đền đáp. Các kế hoạch hoặc đầu tư sắp thành hiện thực. Cảm giác sung túc và phong phú.