Kiếng chiếu hậu

Giấc mơ về gương chiếu hậu tượng trưng cho những suy nghĩ và cảm xúc của bạn về quá khứ khi bạn tiến về phía trước trong cuộc sống. Nếu một người hoặc ô tô đang tiến đến trong gương của bạn, điều đó có thể tượng trưng cho những vấn đề trong quá khứ quay trở lại cuộc sống thức dậy của bạn.