cai ngục

Giấc mơ về quản giáo có thể đại diện cho cảm giác rằng nghĩa vụ hoặc nợ cần phải được thực hiện hoàn toàn. Bạn hoặc người khác cảm thấy không có gì nên cảm thấy tốt cho đến khi công lý được thực thi một cách hoàn hảo. Quản giáo cũng có thể là đại diện cho cảm giác của bạn về việc một người khác là ~cái gùi trong bùn~ về việc hoàn thành hình phạt hoặc món nợ một cách hoàn hảo. Một cách tiêu cực, quản giáo có thể đại diện cho sự không muốn để bất cứ ai dễ dãi. Cảm thấy rằng một hình phạt phải được thực hiện cho đến cuối cùng.