Sóng

Giấc mơ thấy sóng trong nước tượng trưng cho sự hỗn loạn trong tình cảm, sự không chắc chắn ngày càng tăng hoặc một tình huống tiêu cực mà bạn cảm thấy nó có thể vượt khỏi tầm tay. Bạn đang gặp bất ổn và có thể cần liên hệ với ai đó. Giấc mơ về không thấy sóng hoặc sóng biến mất tượng trưng cho sự đổi mới và trong sáng.