Vòi

Giấc mơ về vòi nước tượng trưng cho khả năng kiểm soát sự không chắc chắn, trở ngại hoặc những cảm xúc và tình huống tiêu cực của bạn. Nó phản ánh sự tự chủ và kỷ luật đối với cảm xúc của bạn. Vòi vòi bị rò rỉ tượng trưng cho các vấn đề làm suy yếu khả năng kiểm soát bản thân của bạn. Mất mát, thất vọng, sợ hãi hoặc thất vọng có thể khiến bạn mất tập trung. Giấc mơ về vòi nước trong phòng tắm tượng trưng cho sự kiểm soát hoặc toàn quyền đối với trải nghiệm tẩy rửa. Quyết định khi nào hoặc cách nào để loại bỏ thứ gì đó. Giấc mơ về vòi bếp tượng trưng cho sự chuẩn bị để kiểm soát một vấn đề. Bạn có thể đang sẵn sàng để đối phó với một vấn đề liên tục. Vòi đang chạy phản ánh nỗ lực liên tục hoặc nhất quán để giải quyết một vấn đề.