Bồ công anh

Giấc mơ về hoa bồ công anh tượng trưng cho ước muốn của bạn có hoặc nhận thấy điều gì đó khác. Hy vọng về những lựa chọn hoặc trải nghiệm khác với hiện tại của bạn. Cảm giác khó chịu vì điều gì đó không đủ tốt.