Lông mi

Giấc mơ về lông mi tượng trưng cho sự quyến rũ hoặc hấp dẫn. Nó có thể phản ánh bạn cảm thấy hấp dẫn như thế nào. Nó cũng có thể cho biết điều gì đó hấp dẫn với bạn như thế nào. Có hàng mi dài tượng trưng cho bạn hoặc ai đó khác đặc biệt quyến rũ. Trong bối cảnh tiêu cực, lông mi có thể phản ánh sự tự phụ và tự ái. Giấc mơ về việc trang điểm cho lông mi tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang cố gắng tăng sức hấp dẫn của họ đối với người khác. Lông mi rụng tượng trưng cho cảm giác kém hấp dẫn hoặc mất đi sự hấp dẫn.