Trái

Giấc mơ về bên trái tượng trưng cho logic, lý trí, tuân theo các quy tắc, trật tự, tự chủ. Bên trái cũng có thể đại diện cho chủ nghĩa thực chứng, và quan tâm đến người khác trước.