Tạm biệt

Giấc mơ về việc nói lời chia tay có thể đại diện cho một mối quan hệ cũ, tình huống hoặc giai đoạn của cuộc sống mà bạn đang buông bỏ. Nó cũng có thể là đại diện cho những thói quen xấu mà bạn đang từ bỏ. Quẳng gánh lo đi trong cuộc sống. Tiếp cận một giai đoạn mới của cuộc đời bạn. Tiêu cực, Giấc mơ về việc nói lời chia tay với ai đó có thể phản ánh cảm giác mất mát hoặc bị bỏ rơi. Nó cũng có thể đại diện cho cảm giác bất cẩn với một cái gì đó đặc biệt. Có cơ hội trong tầm tay hoặc sau đó đánh mất nó.