Bà ngoại

Giấc mơ về bà của bạn có thể đại diện cho trực giác hoặc bản năng của bạn trong những tình huống mà bạn đã trải qua. Khả năng đưa ra quyết định tích cực cho tương lai của bạn khi bạn đã có kinh nghiệm trước đó. Một tình huống mà kinh nghiệm hoặc đã được thông báo giúp bạn đưa ra những lựa chọn giúp bạn không gặp khó khăn. Ngoài ra, một người bà có thể tượng trưng cho những lựa chọn trực quan hoặc khôn ngoan hơn ghi đè lên quyết định của bạn. Cảm thấy rằng cuộc sống hoặc sự may mắn sẽ làm điều gì đó cho bạn dù bạn muốn hay không.