Nước thịt

Giấc mơ về nước thịt tượng trưng cho cảm giác dễ chịu với một thứ gì đó rất dễ dàng. Một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đáp ứng nhu cầu của bạn một cách hoàn hảo hoặc cho phép bạn tận hưởng theo cách của mình. Nước thịt cũng có thể là đại diện của sự tự tin hoàn toàn trong việc tận hưởng bản thân hoặc thưởng thức bản thân.