Kiểm soát chất độc

Giấc mơ về cuộc gọi kiểm soát chất độc tượng trưng cho mong muốn làm bất cứ điều gì bạn có thể để loại bỏ một cái gì đó trong cuộc sống của bạn đang khiến bạn đau khổ. Bạn muốn khẩn trương sửa chữa một quyết định tồi tệ của bạn.