Whiplash

Giấc mơ về đòn roi tượng trưng cho nỗ lực của bạn để giải quyết hậu quả của một cuộc xung đột hoặc vấn đề bất ngờ. Không tin rằng một người hoặc một tình huống khó khăn hoặc khủng khiếp như bạn đã phát hiện ra họ. Phục hồi từ những hy vọng hoặc kỳ vọng đã tan vỡ của bạn. Một vấn đề mới trong cuộc sống của bạn do mất cảnh giác.