Các môn thể thao

Giấc mơ về thể thao tượng trưng cho những vấn đề mà bạn đang gặp khó khăn. Các đội đối lập tượng trưng cho xung đột tinh thần hoặc cảm xúc giữa các khía cạnh tích cực và tiêu cực trong tính cách của bạn. Quả bóng tượng trưng cho một vấn đề cụ thể. Các loại thể thao khác nhau đều tượng trưng cho những quan điểm khác nhau của cuộc đấu tranh về tinh thần hoặc cảm xúc. Xem phần chủ đề về thể thao để có cái nhìn sâu hơn về biểu tượng thể thao.