Máy hủy tài liệu

Giấc mơ về máy hủy giấy tượng trưng cho việc loại bỏ các kế hoạch hoặc ý tưởng. Bạn có thể chọn loại bỏ bản thân khỏi các mục tiêu hoặc kế hoạch nhất định khi quyết định chuyển sang các hướng khác. Máy hủy tài liệu cũng có thể đại diện cho những người hoặc các tình huống có thể đối nghịch đáng kể với mục tiêu hoặc mong muốn của bạn. Các kế hoạch hoặc mục tiêu dường như chưa hoàn thành trước mắt bạn. Giấc mơ về một chiếc máy hủy giấy đang hoạt động ngược lại có thể tượng trưng cho những kế hoạch hoặc ý tưởng đang được hồi sinh sau khi bị bỏ rơi hoặc bị xâm phạm.