Quả cầu tuyết

Giấc mơ về quả cầu tuyết tượng trưng cho cảm giác dễ chịu hoặc sự thoải mái khi nhận thấy bản thân không phải đối mặt với một vấn đề nào đó. Cảm thấy tốt chỉ nghĩ về việc hoàn thành một cái gì đó cho tốt. Một cách tiêu cực, một quả cầu tuyết có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không đủ nghiêm túc trong việc giải quyết một vấn đề hoặc đang trì hoãn quá nhiều. Bạn luôn tự nhủ rằng mình sẽ làm được điều gì đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ làm.