Người Viking

Giấc mơ về người Viking tượng trưng cho một người hoặc một tình huống trong cuộc sống của bạn khiến bạn kinh hãi rằng bạn bất lực để ngăn chặn nó. Quyết định được thực hiện trái với ý muốn của bạn. Ý chí tự do bị vi phạm. Viking cũng có thể là đại diện cho cảm giác bất lực trong việc ngăn ai đó làm bất cứ điều gì họ muốn. Ngoài ra, một người Viking có thể phản ánh quyết định của chính bạn trong việc buộc người khác làm những điều trái với ý muốn của họ. Làm người khác sợ hãi bằng cách giành quyền kiểm soát hoặc hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của họ.