Cạnh

Giấc mơ về một cạnh sắc nhọn tượng trưng cho cảm giác của bạn về tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.