Giấc mơ về bị mù tượng trưng cho bạn hoặc người khác thiếu khả năng nhận thấy điều gì đó trực tiếp. Hoàn toàn không có khả năng dễ dàng mở rộng một tình huống hoặc nhìn thấy sự thật. Khả năng hạn chế hoặc khuyết tật để hiểu trực tiếp một tình huống. Tình trạng mù trong giấc mơ có thể phản ánh nhu cầu sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ hoặc thủ thuật để kiểm tra phản ứng của mọi người nhằm cảm nhận ý định thực sự của họ. Tiêu cực, mù trong giấc mơ có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn nhận thức được bản thân đang ở quá sâu vào một tình huống khó khăn hoặc quan trọng mà không có cách nào thực sự để hiểu được nó. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không thoải mái khi thiếu thông tin trực tiếp. Ví dụ: Một người đàn ông mơ đi dạo với một người mù. Trong cuộc sống thức dậy, anh ấy đang cố gắng nói chuyện với những người mà anh ấy nghĩ là những kẻ nói dối và phải nói chuyện cẩn thận với họ để cảm nhận được ý định thực sự của họ.