Xe đua

Giấc mơ về một chiếc xe đua tượng trưng cho một hướng đi trong cuộc sống là cạnh tranh. Việc ra quyết định tập trung vào chiến thắng hoặc đạt được mục tiêu trước. Một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn mà ở đó có thể có một người hoặc một vấn đề mà bạn muốn vượt qua. Mong muốn có được quyền lực hoặc đòn bẩy. Bạn có thể muốn đạt được ~lợi thế~ trước một người hoặc một tình huống. Ngoài ra, một chiếc xe đua có thể đại diện cho tình huống có thứ gì đó đang bị đe dọa. Nó cũng có thể là đại diện cho cảm giác của bạn rằng thời gian sắp hết. Một cách tiêu cực, một chiếc xe đua có thể là một lời cảnh báo hãy cẩn thận trước những quyết định vội vàng.