Tiệc hóa trang

Giấc mơ về một bữa tiệc hóa trang tượng trưng cho một tình huống mà bạn hoặc những người khác đang thích thú khi “đóng giả” một thứ mà bạn không phải là. Một trải nghiệm thú vị khi nói dối, lừa dối hoặc không là chính mình. Bạn có thể đang cố gắng thoát khỏi những đòi hỏi của cuộc sống thực hoặc khiến bản thân cảm thấy tốt hơn bằng cách sống dối trá.