Nhảy dù

Giấc mơ về nhảy dù tượng trưng cho cảm giác tốt khi đón nhận một cơ hội lớn, rủi ro hoặc nguy hiểm. Thích làm điều gì đó mà mọi người khác cho là điên rồ. Lý tưởng cao đẹp. Suy nghĩ phiến diện khi người khác không thích. Một cách tiêu cực, việc nhảy dù có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải thực tế hơn, bảo thủ hoặc ít phô trương hơn rất nhiều. Thèm quan tâm.