Ngái ngủ

Giấc mơ về việc buồn ngủ tượng trưng cho sự khó khăn trong việc thay đổi hoặc thức dậy với một thực tế mới. Có thể bạn đã quá quen với thói quen cũ hoặc lối sống cũ và không cảm thấy tốt khi thay đổi quá nhanh. Nó cũng có thể là biểu hiện của việc thiếu động lực để thay đổi hoặc hành động. Tiêu cực, buồn ngủ có thể phản ánh một cơ hội mà bạn đang để tuột mất. Không làm đủ để lắng nghe lời khuyên hoặc thông tin mới.