Ngọn lửa

Giấc mơ về ngọn lửa tượng trưng cho niềm đam mê được kiểm soát hoặc chứa đựng. ~Ngọn lửa trong trái tim bạn~ hoặc động lực của bạn. Làm thế nào bạn có thể giữ sức mạnh của bạn hoặc một tình huống sống.