Blowout

Giấc mơ về chiếc lốp xe bị xì hơi tượng trưng cho những trở ngại bất ngờ, sự chậm trễ hoặc thất vọng đối với mục tiêu của bạn. Sự tự tin hoặc lòng tự trọng bất ngờ của bạn.