Griffon

Giấc mơ về con chim họa mi tượng trưng cho sức mạnh không thể ngăn cản. Tự do lựa chọn trong khi thống trị. Bạn hoặc người khác khiến người khác xấu hổ đến mức không thể dừng lại hoặc kìm nén được. Toàn quyền tự quyết hoặc quyền lực độc lập.