Đóng cửa

Giấc mơ về một cánh cửa đóng lại tượng trưng cho một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn mà bạn không có sẵn. Bạn có thể cảm thấy rằng một cơ hội là không thể cho bạn. Cánh cửa đóng cũng có thể là sự thể hiện cảm xúc của bạn về một tình huống chưa sẵn sàng. Cánh cửa đóng cũng có thể tượng trưng cho bí mật hoặc điều gì đó mà bạn cảm thấy bị cấm. Giấc mơ thấy cánh cửa đóng lại có thể phản ánh sự kết thúc của một mối quan hệ hoặc tình huống. Nó cũng có thể là đại diện của quyền lực hoặc nguồn lực mà bạn cảm thấy rằng bạn đã bị cắt đứt. Giấc mơ về việc tự mình đóng cửa có thể đại diện cho bạn muốn thoát khỏi một mối quan hệ hoặc tình huống. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đã quyết định về điều gì đó và sẽ không giải trí các lựa chọn khác. Nằm mơ thấy cửa hàng đóng cửa tượng trưng cho cơ hội đưa ra những lựa chọn nhất định chưa sẵn sàng. Đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần kiên nhẫn hơn với mục tiêu của mình.