End of The World

Giấc mơ về ngày tận thế tượng trưng cho sự thay đổi cơ bản đối với cách sống và suy nghĩ của bạn. Nền tảng của cuộc sống hiện tại của bạn đã bị thay đổi. Nó tượng trưng cho những suy nghĩ hoặc cảm xúc của bạn về một sự thay đổi hoặc tình huống đáng kể trong cuộc sống mà bạn không biết phải làm gì. Bạn có thể đang lo lắng cho tương lai và có thể có rất nhiều thay đổi khiến bạn bối rối hoặc thất vọng. Giấc mơ có thể chỉ ra sự kết thúc của một kiểu sống này và sự bắt đầu của một kiểu sống khác. Có thể cần trợ giúp hoặc thêm thời gian để điều chỉnh. Một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải thể hiện nhiều can đảm hơn khi bước sang chương tiếp theo của cuộc đời. Những giấc mơ về ngày tận thế thường xảy ra với những người từng trải qua cái chết của cha mẹ hoặc người thân yêu.