Butterscotch

Giấc mơ về lò nướng thịt tượng trưng cho sự thích thú của bạn khi nhận thấy mọi người thích bạn. Nó cũng có thể là đại diện cho cảm xúc mà mọi người thích bạn. Thích luôn luôn là người hấp dẫn hoặc phổ biến nhất trong một tình huống. Về mặt tiêu cực, việc nướng thịt có thể phản ánh cảm giác rằng người khác phải thích bạn bất kể điều gì.