Mồi

Giấc mơ về mồi tượng trưng cho mong muốn thu hút hoặc lôi kéo ai đó suy nghĩ theo hướng tương tự như bạn. Về mặt tiêu cực, bạn có thể phản ánh nỗ lực của mình để lừa hoặc đánh lừa ai đó khiến chính họ xấu hổ.