Ngựa bọc thép

Giấc mơ về một con ngựa bọc thép tượng trưng cho tham vọng và lái xe trong khi rất phòng thủ. Chiến đấu hoặc chống lại mọi điều nhỏ nhặt trong con đường hướng tới mục tiêu của bạn. Ngoài ra, nó có thể phản ánh ham muốn tình dục mạnh mẽ hoặc sự chinh phục tình dục. Về mặt tiêu cực, nó có thể chỉ ra sự quyết liệt, hung hăng hoặc cứng nhắc khi bạn hướng tới mục tiêu. Bạn có thể quá đối đầu.