Cần sa

Giấc mơ về cần sa tượng trưng cho việc tạm dừng những gì bạn đang nghĩ. Điều này có nghĩa là bạn đã ngừng làm việc trong một dự án hoặc hướng tới một mục tiêu và quyết định thư giãn, hoặc tham gia vào các hoạt động miễn phí chăm sóc hơn. Nếu bạn có quan điểm cá nhân tiêu cực về cần sa, nó có thể tượng trưng cho một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của bạn đang ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn mất kiểm soát hoặc khuyến khích việc đánh mất bản sắc.