Vết bầm

Giấc mơ về một vết bầm tím tượng trưng cho những tình huống trong cuộc sống của bạn bị tổn thương, nhưng không nguy hiểm. Vết bầm tím có thể phản ánh tình huống đau đớn hoặc xung đột mà bạn không có khả năng vượt qua. Về mặt tiêu cực, vết bầm tím có thể phản ánh nhận thức rằng bạn phải chấp nhận hậu quả của hành động của mình. Nó có thể tượng trưng cho những tình huống nguy hiểm mà bạn may mắn đã thoát khỏi.