Jockstrap

Giấc mơ về một sợi dây thừng tượng trưng cho mong muốn bảo vệ ý thức quyền lực, bản lĩnh đàn ông hoặc khả năng khẳng định bản thân của bạn. Bảo vệ bản thân chống lại sự bất lực trong một mối quan hệ.