Bánh gạo

Giấc mơ về bánh gạo tượng trưng cho những lựa chọn tích cực mà không cảm thấy tốt. Phải tự mình cư xử, hành động cho phù hợp, hoặc tránh xa rắc rối đến mức không thể cảm thấy tốt. Bánh gạo có thể phản ánh sự thiếu kiên nhẫn trước những tình huống mà bạn có lợi nhất. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy đốt bánh gạo. Trong cuộc sống thực, người cha bạo hành của anh ta đang chết trong bệnh viện và anh ta đang có suy nghĩ về việc ~rút dây~ để có được tài sản thừa kế của mình nhanh hơn. Chiếc bánh gạo phản ánh sự lựa chọn tích cực là chờ đợi cha anh qua đời mà anh không thể làm được.