Dao cắt bơ

Giấc mơ về một con dao cắt bơ tượng trưng cho sự xung đột với một vấn đề khiến bạn lúng túng hoặc khiến bạn trông như thể bạn không có sức mạnh. Nó phản ánh sự bất lực để cạnh tranh, gây ra một cuộc chiến nghiêm trọng hoặc đe dọa.